/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

9.6.2015 - seminář Žďár nad Sázavou,
Aktuální možnosti využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě agropelet a jejich využití v podmínkách ČR

V úterý 9. 6. 2015 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil odborný seminář o možnostech alternativního využití přebytků ze zemědělské rostlinné výroby k produkci palivových pelet. Na semináři vystoupili odborníci z jednotlivých oborů, které se váží k výrobě, distribuci a financování výroby palivových pelet.

Jako první vystoupil Ing. Bohumil Belada, vice prezident Agrární komory České republiky a generální ředitel FARMTEC a.s. Jistebnice. První část jeho přednášky se zabývala potenciálem zemědělské orné půdy v ČR do r.2020 a možnostmi jak naložit s více jak 260 tis. volnými hektary, které lze při zachování potravinové soběstačnosti využívat pro energetické účely. V druhé části se věnoval strategii státu v dotační politice MZE, MPO a MŽP při podpoře lokálních investičních projektů, znovuzavedení podpory investic do výstavby bioplynových stanic a možnostem využití lokální výroby pelet jako krmivo, stelivo, hnojivo nebo palivo.

Následně dostal slovo Ing. Vladimír Hájek, jednatel společnosti ProPelety s.r.o., Žďár nad Sázavou. Tématem přednášky byly aspekty výroby a využití agropelet vyrobených z rostlinných přebytků a zbytků. Proč používat agropelety, specifika jejich výroby a rozsah využití na trhu.

Jako třetí řečník vystoupil Ing. Jiří Mrkus, vedoucí teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav. Představil aktuální stav výroby tepla a elektrické energie z agropelet ve ŠKODA AUTO a strategii výroby a nákupu zelené energie do roku 2020. Zároveň prezentoval program spolupráce s výrobci agropelet a systém jejich výkupu na kterém se podílí také firma ProPelety.

Tématu kotlů a hořáků na agropelety pro malé a střední odběratele se ujal Ing. Jan Havlíček, technický ředitel společnosti AXIOM TECH s.r.o., Žďár nad Sázavou, Jeho přednáška obsahovala odkazy na aktuální legislativu, porovnání nákladů na vytápění agropeletami s ostatními druhy paliv, specifika spalování agropelet a představení firem působících v ČR, které nabízejí kotle a hořáky na spalování agropelet – AGRIPON - Poniky s.r.o., Ekogalva s.r.o., PetroJet Trade s.r.o. a ECO – SERVICE , s.r.o..

Po tématu kotlů a hořáku přišla na řadu přednáška Ing. Vladimíra Hájka, jednatele ProPelety s.r.o., Žďár nad Sázavou, Výrobní linka ProPelety. Představena byla koncepce lokální, stavebně nenáročné výrobní linky, která jakékoliv farmě nebo zemědělskému podniku umožňuje zpracovat suchou biomasu do podoby pelet. Na linku ProPelety lze navíc napojit další zařízení jako jsou sušárna, míchárna směsí, podjezdové sila apod, a tím získat širší schopnost výroby pelet jako krmivo, stelivo, hnojivo nebo palivo.

Na závěr semináře vystoupila Ing. Jitka Pražáková ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., která účastníky provedla dotačními příležitostmi do r. 2020 připravovanými pro výstavbu výrobních linek na pelety a pro zařízení na výrobu energie z pelet v období v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Po přednáškové části se účastníci přesunuli do areálu Vývojového centra společnosti AXIOM TECH s.r.o. kde se na živo seznámili s kotly a hořáky na agropelety EcoScroll, MultiBio a s provozem výrobní linky ProPelety 1000 Agro Plus.

Foto

Přednášky