/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

16.10.2013 seminář Mykolajiv, Ukrajina

Společnosti Dikij Sad, Kriger a ProPelety provedly dne 16.10.2013 v Mykolajivě (oblastní centrum na jihu centrální části Ukrajiny) odborný seminář na téma „ Alternativní využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě palivových pelet a jejich využití v podmínkách Ukrajiny“ .

Semináře se zúčastnili představitelé zemědělských podniků a místních samospráv, kteří se mohli seznámit s praktickými zkušenostmi společnosti Dikij Sad, která v Mykolajivě již několik let provozuje kotelnu a dodává teplo do administrativních budov firem a místní vysoké školy (viz. televizní záznam místní televize).

Díky nárůstu cen zemního plynu na Ukrajině v posledních letech se společnost rozhodla investovat do nových technologií na spalování biomasy. Od podzimu 2012 provozuje kotel od společnosti Kriger (Žitomir, Ukrajina) na spalování rostlinné biomasy. Zároveň se začala starat o sběr zbytků a přebytků ze zemědělské činnosti a o výrobu vlastního paliva ve formě agropelet z pšeničné slámy a říčního rákosu. Od léta 2013 provozuje výrobní linku od společnosti ProPelety (Žďár nad Sázavou, Česká Republika, www.propelety.cz ). Tím si zajistila vlastní cenově dostupné palivo a zároveň umožnila celoroční zaměstnanost pro 6 osob v nedalekém zemědělském družstvu Kaperovo-Mykolaivka.

Ukrajina má rozsáhlé oblasti s vynikajícími podmínkami pro zemědělskou výrobu (úrodná černozem a stabilní klima) a zároveň má každoročně velké množství rostlinných přebytků a zbytků, které může efektivně využít pro vlastní energetické účely.

Video