/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

O agropeletách

Agropelety se vyrábějí ze suchých rostlin (slámy, sena, apod.), rozsekaných na jemnou frakci, která se lisuje do granulí o průměru 6, 8 a 12 mm a délce 20 – 40 mm. Tyto granule jsou velmi koncentrovaným materiálem s měrnou hmotností 1,4 kg/dm3 (těžší a hutnější než dřevo).

Proč agropelety?

Technické důvody:

  • Přeměna surové biomasy do výrobku
  • Menší požadavky na skladování, snadnější manipulace a dávkování
  • Pelety = výrobek pro automatické procesy

Ekonomické důvody:

  • Alternativní výrobek z pravidelně se obnovujících přírodních zdrojů
  • Dostupnost standardními prostředky užívaných v zemědělství
  • Široký rozsah využití – KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO, PALIVO

Politické důvody:

  • Další zaměstnání pro zemědělské podniky
  • Šetrné k životnímu prostředí
  • Podpora lokálních řešení pro globální trh

Široký rozsah využití agropelet

Rozsah využití závisí na složení a kvalitě vstupní suroviny

Kvalita vstupního materiálu zaměřena na:
Využití vyrobených pelet jako:
Nutriční hodnota
• v závislosti na složení vstupní suroviny
Krmivo KRMIVO
• dávkovatelnost
• snadné uskladnění, manipulace
Absorpční hodnota
• Suchost
Stelivo STELIVO
• vysoká vsákavost (4-5 × oproti slámě)
• sterilní - bez choroboplodných zárodků
Složení
• Organický a rostlinných zbytků
Hnojivo HNOJIVO
• přírodní živiny
• postupné dávkování do půdy
Výhřevnost
• Suchost zbytkové biomasy
Palivo PALIVO
• výhřevnost srovnatelná s hnědým uhlím (14-17 MJ / kg)
• vysoká účinnost spalování v kotlích na agro pelety

Specifika výroby agropelet
Sezónní dostupnost přírodních vstupních surovin
vyžaduje logistické náklady na sběr a uskladnění
- proměnlivé množství, náklady na třídění a uskladnění
- vliv přírody
- vliv lidí v dodržování agro postupů

Zdroje vstupní suroviny jsou rozprostřeny v ploše
to vyžaduje náklady na dopravu do výrobny agropelet
- využití stávající mechanizace v zemědělství
- vliv nákladů na dopravu do místa výroby