/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Palivo

Agropelety jsou nově se rozšiřujícím palivem patřícím do kategorie biomasa s výhřevností na úrovní uhlí. Oproti surové biomase jsou agropelety preferované pro svůj výrazně menší objem (až 10x). Jsou vyráběny pouze z přírodních materiálů bez příměsí, kde pojivem je přírodní organická sloučenina lignin, obsažená v buněčné stavbě rostlin.

Výroba spočívá ve stlačení suchých rostlin (slámy, sena, apod. ) rozsekaných na jemnou frakci do granulí o průměru 6, 8 a 12 mm a délce 20 – 40 mm. Tyto granule jsou velmi koncentrovaným palivovým materiálem s měrnou hmotností 1,4 kg/dm3 (těžší a hutnější než dřevo). Mají výborné vlastnosti především při spalování v automatických kotlích, protože umožňují snadnou manipulaci, automatické dávkování a dlouhodobou regulaci výkonu kotle s minimálními nároky na údržbu.

Možnost skladování, balení a dopravy i k malospotřebitelům je oproti dřevu a uhlí výrazně pohodlnější. Navíc mají výrazně nižší podíl odpadu tuhých částic (5-10x oproti uhlí), produkují méně zplodin a p oskytují čistý provoz u spotřebitele.

Vhodné pro kotle

  • v elektrárnách
  • v městských teplárnách
  • ve spalovnách biomasy
  • v průmyslových podnicích
  • v domácnostech

Ekonomika použití agropelet jako paliva

efektivita vytápění - Agropeletky se mohou používat ve standardních kotlích jako doplněk uhlí. Nejlepší je však využití v kotlích s automatizovaným provozem a řízeným spalováním, kde účinnost hoření dosahuje až 90 %. Výhřevnost je podobná jako je výhřevnost hnědého uhlí, cena je velmi blízká uhlí (dle kvality, typu balení, dopravy, apod.). Více nezávislý portál www.tzb-info.cz

Agropelety Hnědé uhlí
Obsah síry 0,12 % 2-3 %
Výhřevnost 12-18 MJ/kg 12-17 MJ/kg
Měrná hmotnost sypká 800 kg/m3 700 kg/m3
Obsah popela 3-7 % 10-30 %

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

 

Přínosy

cenová stabilita topiva - existuje tu reálný předpoklad cenové stability topiva, protože surovin pro výrobu agropelet je dostatek a nezdražuje je ani dovozní vzdálenost, protože většinou se jedná o místní zdroje

dotace pro spotřebitele agropelet - stát poskytuje příspěvek až do výše 50% (maximálně však 70 tis. Kč) na kotle na biomasu (dřevo, dřevní štěpka, pelety), na ekologicky šetrné způsoby vytápění a na ohřev vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy. Agropelety umožňují automatizovaný a programovatelný provoz kotle.

vyjmutí z emisních limitů CO2 - firmy využívající agropelety k topení nemusí sledovat emisní limity a naopak mohou s emisními limity obchodovat

Video

Technologie pro výrobu energie


EkoScroll
EkoScroll (Ekogalva s.r.o.)
automatické kotle na tuhá paliva
Santiniho 17/27, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: info@ekoscroll.cz
Web: www.ekoscroll.cz
Multibio
Petrojet Trade s.r.o.
Automatické kotle a hořáky MultiBio na více druhů paliv - rostlinné a dřevěné pelety
U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník,CZ
E-mail: info@multibio.eu
Web: www.multibio.eu
smartheating
Smart Heating Technology s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, CZE
Web: www.smartheating.cz
 ecoHORNET
S.C. ECOHORNET SRL
Strada Italia 4, Chiajna 077040, ROM
Web: www.ecohornet.ro