/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

O nás

Jsme privátní firma, která se zabývá komplexními dodávkami technologií pro zpracování a využití energie z rostlinného odpadu a z rychleobnovitelných přírodních zdrojů. Zajišťujeme dodávky výrobních linek optimalizovaných pro středního a velkého zemědělce se zaměřením na rostlinnou výrobu. Zároveň zajišťujeme vlastní výrobu agropelet a dodávky technologií pro ekologické spalování pelet.

Představení řešení ProPelety

Životní prostředí a ekonomika

Používání agropelet k vytápění a výrobě energie je významným přínosem k ochraně životního prostředí a má své ekonomické odůvodnění. Pelety, obzvláště agropelety, jsou rychleobnovitelným zdrojem energie získané z přirozené zemědělské produkce. Jejich výroba podporuje rozvoj venkova a přispívá k udržitelnosti stavu naší krajiny.

Agropelety se vyrábí a spotřebovávají lokálně, nepodléhají velkým dopravním nákladům ani politickým vlivům (nikdo jim nezavře kohout). Dávají šanci nevyčleňovat obrovské aglomerace jen pro energetické účely závislé na jednom zdroji.

Emise se při spalování agropelet pohybují pod povolenými normami pro spalování pevných paliv. Důležitým aspektem je, že nemohou vydat více dusíku než spotřebovaly rostliny k růstu.

Používání agropelet pro účely vytápění je ekonomicky opodstatněné i bez státních dotací. Náklady na vytápění domácností jsou téměř stejné jako u uhlí a z tohoto poměru vyplývá i výhodnost k jiným topným surovinám.

Strategie a filosofie přístupu

Firma ProPelety s.r.o.svým zaměřením na zpracování přirozených rychleobnovitelných zdrojů vyjadřuje svůj postoj ke stavu životního prostředí a k budoucnosti Země jako místa pro život dalších generací v udržitelné energetické a materiálové rovnováze.

Video