/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

22.3.2017 – seminář Žďár nad Sázavou Lokání přidružená výroba pelet a jejich využití jako KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO

Ve středu 22.3.2017 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil odborný seminář o možnostech a přínosech lokání přidružená výroba pelet a jejich využití jako KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO, který navštívilo více jak 75 účastníků z celé České republiky a ze Slovenska.

Jako první vystoupil Ing. Bohumil Belada, vice prezident Agrární komory České republiky a generální ředitel FARMTEC a.s. Jistebnice. První část jeho přednášky se zabývala potenciálem zemědělské orné půdy v  ČR do r.2020 a možnostmi jak naložit s více jak 260 tis. volnými hektary, které lze při zachování potravinové soběstačnosti využívat pro energetické účely. V druhé části se věnoval poznámkám k nové dotační politice využití tepla z BPS, připravovaným změnám ve státní zemědělské politice 2020-2027.

Následně dostal slovo Ing. Vladimír Hájek, jednatel společnosti ProPelety s.r.o., Žďár nad Sázavou. Tématem jeho přednášky byly aspekty lokání výroby a využití pelet jako KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO. Proč používat pelety, specifika jejich výroby a rozsah využití na trhu.

Jako třetí řečník vystoupil Ing. Hynek Linhart, vedoucí teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav. , který představil aktuální stav výroby tepla a elektrické energie z agropelet ve ŠKODA AUTO a strategii výroby a nákupu zelené energie do roku 2025. Zároveň prezentoval program spolupráce s výrobci agropelet a systém jejich výkupu na kterém se podílí také firma ProPelety.

Tématu teplovodních kotlů, hořáků a horkovzdušných ohřívačů na alternativní pelety s výkonem od 10 do 600 kW se věnoval příspěvek p. Jindřicha Sinkule, jednatele společnosti PetroJet Trade s.r.o. , Rakovník. Následoval příspěvek p.Františka Dočekala, Ekogalva s.r.o. Žďár n.S., který se věnoval představení kotlů EkoScroll na tuhá paliva s výkonem od 19 do 76 kW, odkazům na aktuální legislativu do konce roku 2017 a 2022 a porovnání nákladů na vytápění agropeletami s ostatními druhy paliv. Tento blok pro byl doplněn představením společnosti Smart Heating Technology s.r.o., Šenov u N.Jičína), která se zbývá dodávkami koltů z obnovitelných zdrojů o výkonech od 150 kW do 2 MW.

Po tématu kotlů a hořáku přišla na řadu problematika výroby agropelet jako krmiva. Ing. Libor Kopecký, jednatel společnosti TAURUS s.r.o. Chrudim představil možnosti výroby krmných směsí dle předepsané receptury pro následné granulování.

Blok odborných přednášek byl zakončen příspěvkem Ing. Vladimíra Hájka, jednatele ProPelety s.r.o., Žďár nad Sázavou Představena byla koncepce lokální, stavebně nenáročné výrobní linky na pelety, varianty technického provedení a ekonomika provozu.

Na závěr semináře vystoupila Ing. Jitka Pražáková ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. , která účastníkům představila možnosti profinancování investice do výroby a využití pelet v r.2017 a jak se vyvarovat chyb při zpracování dotačního projektu.

Po přednáškové části se účastníci přesunuli do areálu Vývojového centra společnosti AXIOM TECH s.r.o. kde se na živo seznámili s kotly a hořáky na agropelety EcoScroll, MultiBio a s provozem výrobní linky ProPelety 1000 Agro Plus.