/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Novinky z ProPelety

Duben 2015

 • MZE hlásí, že z celkové zemědělské půdy v ČR, tzn. 3 480 tis. ha, je při zajištění dostatečné míry potravinové soběstačnosti disponibilní zemědělská půda pro biomasu 1508 tis. ha, což je 43 %. Energeticky využitelnou biomasu ze zemědělské produkce tvoří především:
  • zbytková biomasa (sláma, plevy, výpalky, šroty, exkrementy, aj.),
  • cíleně pěstovaná biomasa (kukuřice, řepka, aj.),
  • produkce z trvalých travních porostů,
  • vytrvalé energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny.
 • Zavedení greeningových pravidel má zemědělce orientovat k hospodaření, které bude šetrnější k životnímu prostředí. Základní pravidlo greeningu (ozelenění) zní: Pokud má zemědělský podnik více než 15 ha orné půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro přiznání greeningové platby z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako tzv. plochu v ekologickém zájmu – EFA.
 • Upozorňujeme vlastníky, kteří plánují využít nebo prodat biomasu vyrostlou v roce 2015 k výrobě energetických agropelet za zvýhodněných cenových podmínek v kategorii 1 (Cíleně pěstovaná biomasa pro energetické účely, tzn. celá nadzemní část rostliny splňující podmínky vyhlášky č. 477/2012), pak platí jejich povinnost provést deklaraci rozlohy, na které je biomasa pěstována do 15.5.2015 na SZIF současně s žádostí o dotaci. Podle informací MZE a SZIF, deklarace nemá žádný dopad na čerpání zemědělských dotací a umožňuje vlastníkovi se v průběhu sezony rozhodovat, jak svoje zdroje biomasy využije.
 • ProPelety uzavřely dlouhodobé smlouvy o spolupráci s předními teplárnami a elektrárnami s cílem zajistit pro své zákazníky garanci celoročního odbytu výroby agropelet.
 • Pro zájemce o výrobu pelet jsou ohlášeny nové dotační tituly pro podporu výstavby peletáren pro rok 2015 a dále. Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete zde.

S pozdravem
tým ProPelety s.r.o.