/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

ProPelety se staly členem BIOEAST HUB CZ
(www.bio-hub.cz)

BIOEAST HUB CZ je první národní sítí orientovanou na podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, asociace, neziskové organizace.

BIOEAST HUB CZ (www.bio-hub.cz) byl založen s podporou Ministerstva zemědělství ČR a v souladu se strategií evropské nadregionální politické iniciativy
BIOEAST (www.bioeast.eu), která sdružuje země střední a východní Evropy.

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou zelenou dohodu a související nové evropské strategie dlouhodobého ekonomicky sociálně a environmentálně udržitelného růstu.

BIOEAST HUB CZ je výstupem mezinárodního projektu BIOEASTsUP, který naplňuje strategické cíle iniciativy BIOEAST a byl podpořen z programu H2020.

BIOEAST HUB CZ je koncipován jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

BIOEAST HUB CZ se rovněž angažuje v přípravě priorit pro mezinárodní spolupráci Horizon EUROPE, při tvorbě národní RIS3 strategie či koncepcí resortních výzkumných programů na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Misí Iniciativy BIOEAST je podpora cirkulární bioekonomiky založené na znalostech a spolupráci v regionu zemí Střední a Východní Evropy - makro regionu BIOEAST a tvorba nových pracovních míst zejména ve venkovských regionech pro posilování environmentální udržitelnosti.

BioEast_HUB PDF