/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /
Reportáž, Česká televize, 29. 5. 2021

Kaly z čističek do granulovaných pelet na hnojení.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058310529
Začátek v 16 minutě, 50 sekundě

Kaly z čističek 1

Vodohospodáři na Žďársku chtějí v Česku ojedinělou metodou udržet odpadovou surovinu dál na polích, i když pravidla a limity postupně zpřísňují a slibují si od ní lepší zadržování vody.

Odstředěné kaly jdou často z čistírny odpadních vod jako hnojivo na pole. Jenže bez většího zpracování můžou obsahovat nebezpečné látky a mikroorganismy, které by kontaminovaly půdu.

Kaly z čističek 2

Žďárští vodohospodáři mají hned u čistírny tento skleník, kde sušením začíná proměna kalu v plnohodnotné organické hnojivo. „Sušením se zbaví kal mikroorganismů, patogenních organismů, a navíc jsme schopni ještě při té výrobě částečně snižovat i další polutanty, které obsahují čistírenské kaly, a to jsou třeba farmaka“ říká Ing. Karel Fuchs, ředitel, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou.

Kaly z čističek 3

Co nejekologičtějším využitím čistírenských kalů se zabývala skupina, ve které je i Mendlova univerzita nebo hygienici. Než sjely z linek první pelety, trvalo to 5 let. Patent na inovativní použití už mají a do budoucna chtějí metodu nabídnout i dalším provozovatelům čistíren.

Kaly z čističek 4

Pěstební pokusy začaly na podzim na pšenici a ječmeni. „Naše hnojivo plnohodnotně nahradilo při pěstebních pokusech jakékoliv anorganické hnojivo“ říká Ing. Karel Fuchs a Mgr. Iva Librová mluvčí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. dodává: „když dojde ke zkvalitnění půdy, tak dojde samozřejmě také k tomu, že ta půda bude schopná zadržet lépe vodu v krajině“.

Kaly z čističek 5

Martin Jaroš, vedoucí úseku rostlinné výroby AGRAS Bohdalov, a.s. potvrzuje: „máme vykolíkovaný 1 hektar orné půdy, kde je momentálně zasetá kukuřice“.

Letos metodu odzkouší kromě kukuřice na průmyslových bramborách a k tomu také na špaldové pšenici. Pelety se rozloží a zápach není tak velký jako u často kritizovaného samotného použití kalu.

Kaly z čističek 6 Daniel Zach, Česká televize

Reportáž byla zpracována k projektu:
Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované KSP hnojivo

Odborné zajištění projektu:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. - https://vodarenska.cz/

Další účastnící (Odborná skupina inovace a výzkumu):