/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Novinky z firmy ProPelety

Duben 2011

 • Více jak 190 účastníků z Čech a západního Slovenska se zúčastnilo odborného semináře ProPelety na téma: Alternativní využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě palivových pelet a jejich využití v podmínkách ČR, který proběhl 22.2.2011 ve Žďáře n.S. Pro zájemce jsou všechny příspěvky k dispozici ZDE
 • ProPelety jednají o dlouhodobé spolupráci s předními teplárnami a elektrárnami s cílem zajistit pro své zákazníky garanci celoročního odběru produkce jejich výroby agropelet a to za aktuální ceny. Bližší informace jsou k dispozici všem uživatelům linek ProPelety na vyžádání na propelety@propelety.cz.
 • Další (letní) kolo příjmu žádostí o dotace na SZIF v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2007–2013 bude od 7.6. do 20.6. 2011 do 13 hodin. Podrobné informace o podmínkách PRV jsou k dispozici na www.szif.cz

  Mezi jinými budou přijímány žádosti v rámci Opatření III.1.1 pro záměry:
  a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
  b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
  c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
  d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

  Veřejná podpora na investice v rámci PRV činí 40-60 %. Pokud nedojde ke změnám, pak na záměr
  d) pro výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv zbývá rozdělit cca 1mld.Kč.

S pozdravem
tým ProPelety s.r.o.