/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Novinky ProPelety

Březen 2012

Ve čtvrtek 8.3.2012 se uskutečnil v Litětinách u Dašic mezinárodní odborný seminář na téma „Alternativní využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě palivových pelet a jejich využití v podmínkách ČR“, který zorganizovala společnost ProPelety ve spolupráci se Statkem Uhersko, pod záštitou ing. Václava Kroutila, radního kraje Pardubice pro zemědělství a venkov. Semináře se zúčastnilo více jak 130 účastníků z celé České republiky. Přijeli i zájemci Slovenska, Srbska, Litvy a Běloruska. Velký počet účastníků potvrdil dlouhodobý zájem odborné veřejnosti o využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby pro energetické účely. Z příspěvků vybíráme:

1. Z aktuální strategie MZE ČR vyplývá , že při zachování 100% potravinové soběstačnosti, je v ČR k dispozici přebytková biomasa z rozlohy cca 1,1 mil ha, které lze využít pro energetické účely. Celkový energetický potenciál tzv. „agromasy“ je v ČR 6x větší než potenciál z biomasy lesní. Navíc nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který byl 11.1.2012 schválen senátem Parlamentu ČR, zavádí s účinností od 1.1.2013, vedle stávající podpory výroby el.energie z biomasy, také podporu na výroby tepla a to i pro provozovatele kogeneračních jednotek, jež mohou čerpat jak podporu na elektřinu, tak i na teplo. Podpora je ze zákona stanovena ve výši 50 Kč/GJ.

2. Teplárna ŠKO-ENERGO, jako jeden z velkoodběratelů biomasy pro energetické účely, plánuje zdvojnásobit do 3 let spalování biomasy ve formě pelet, ze součastných 40 na 80 tis.run/rok.

3. Agropelety jsou cenově dostupné, jsou dobře skladovatelné a využitelné v automatických kotlích. Navíc lokální výroba agropelet podporuje celoroční zaměstnanost na venkově, snižuje závislost na tradičních zdrojích energie a je šetrná k okolnímu prostředí.

4. Trh malými a středními kotli na spalování biomasy a agropelet se v ČR postupně rozvíjí. Na semináři se představily firmy AGRIPON, EKOSCROLL, PETROJET a QUADRIGA.

5. Aropelety jsou vhodné jako palivo pro výrobu energie zplyňováním, které ve srovnání se spalováním dosahují vyšší účinnosti a nižší tepelné ztráty (pro výrobu 1 kWh potřeba 1,2 kg paliva).

6. Nová verze provedení linky ProPelety obsahuje řadu inovací, které reagují na praktické zkušenosti z provozu a přispívají k spokojenosti provozovatele, který oceňuje pravidelný příjem z prodeje agropelet.

7. V červnu 2012 budou vyhlášeny dotační tituly pro zemědělské mikropodniky , které plánují investice do lokální výroby agropelet. Navíc mění pravidla pro vyhlášení výběrových řízení a to v případě, že výše dotace přesáhne 50% z veřejných zdrojů a zároveň dotace překročí hodnotu 1 mil. Kč bez DPH, musí zadavatel, který vyhlásí výběrového řízení po 1.4.2012, postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Proto doporučujeme připravená výběrová řízení vyhlásit nejpozději do 1.4.2012!

Foto

Jednotlivé příspěvky: