/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Seminář na MZe v Praze o možnostech alternativního využití přebytků ze zemědělské rostlinné výroby k produkci palivových pelet.

(15.6., Praha) V Út 14.6.2011 se na Ministerstvu zemědělství ČR, pod záštitou ministra Ing. Ivana Fuksi a předsedy asociace soukromých zemědělců Ing. Josefa Stehlíka, uskutečnil odborný seminář o možnostech alternativního využití přebytků ze zemědělské rostlinné výroby k produkci palivových pelet. Seminář reagoval na aktuální vývoj využití energie z rychle obnovitelných zdrojů ze zemědělské výroby linky a její využití pro lokální výrobu tepla a elektrické energie v podmínkách České republiky. Na semináři zazněly příspěvky zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, teplárny United Energy a.s. a vývojové a výrobní firmy ProPelety s.r.o..

Na začátku semináře vystoupil pan Ing. Marek Světlík (vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií MZE ČR), který představit strategii státu a EU k výrobě energie z rychle obnovitelných zdrojů. Následně Ing. Petr Jan Kalaš (poradce ministra, bývalý ministr MŽP) seznámil účastníky s připravovaným obsahem pro Národní akční plán ČR pro OZE do roku 2020. Ing. Jan Havlíček (jednatel společnosti ProPelety) představit možnosti využití agropelet, jako alternativního paliva vznikající ze zemědělské produkce, které je okamžitě uplatnitelní v současných technologiích výroby tepla a elektrické energie. Představit příklady kotlů na agropelety pro malé a střední odběratele a upozornil na perspektivy a bariéry výroby agropelet v ČR. Problematiku výkupu agropelety a možnosti jejich spoluspalování s uhlím v teplárně Komořany přestavil Ing. Jan Andreovský Ph.D. (technický pracovník Uneted Energy a.s.). Dalším příspěvek od Ing. Vladimíra Hájeka (jednatel ProPelety s.r.o.) představil účastníkům cenově dostupnou automatickou výrobní linku na agropelety, která jako lokální svozová výrobna umožňuje zpracovat z okruhu 5-10 km přebytky a zbytky ze zemědělské produkce a to za minimální investičních a provozní náklady. Následně Ing. Zuzana Raková (poradce GRANTIKA České spořitelny, a. s.) představila dotační tituly vypsané MZe pro investice do výrobny agropelet. Na závěr semináře vystoupil Ing. Josef Stehlík (předseda Asociace soukromého zemědělství, poradce ministra zemědělství), který představil teze pro budoucí vymezení politiky a podpor MZe v oblasti produkce biomasy. Seminářem a diskusí provázel Karel Jonák, konzultant a spolupracovník ASZ ČR.

Z příspěvků a diskuse účastníků jasně vyplynulo, že masivnější využití přebytků ze zemědělské rostlinné výroby k produkci agropelet jednoznačnou podpoří energetiku, zemědělství a životní prostředí v České republice.

Foto

Jednotlivé příspěvky: