/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Peletizační linka ProPelety Wood Basic / Power / Basic Duo / Power Duo

Linka na výrobu pelet z pilin, hoblin.

linka-wood-img1

Video

Vstupní materiál

Piliny nebo hobliny (odpad při řezání nebo hoblování suchého dřeva). V případě vyšší vlhkosti je třeba vstupní materiál vysušit na cca 14% vstupní vlhkosti.

Výstupní výrobek - Pelety

 • Granule o průměru 6-14 mm (dle matrice) a v délce 1-3 násobku průměru, bez chemických přísad, se silným stupněm zhutnění
 • Volně loženo nebo big-bag

Parametry linky na pelety

 • Kapacita cca do 700 / 1000 / 1400 / 2000 kg/hod. dřevěné piliny nebo hobliny s tvrdostí do 35 MPa, při vlhkosti 14% (kapacita klesá s vyšší tvrdostí vstupního materiálu)
 • Kapacita se může lišit od nominální kapacity v závislosti na aktuálních vlastnostech a složení vstupního materiálu a na přístupu obsluhy k řízení a údržbě výrobní linky
 • Příkon jmenovitý: 110,9 / 130,9 / 169,9 / 209,9 kW
 • Provozní příkon: cca 100 kW/tunu vyrobených pelet
 • Minimální zastavěný prostor: 40 m2 (max.výška sila 6,3 m)
 • Celková hmotnost: 8,0 / 8,1 / 10,5 / 10,7 tun
 • Hlučnost: do 80 dB
 • Doprava materiálu mezi stroji v lince je v uzavřeném bezprašném obvodu
 • Linka splňuje předpisy hygieny a bezpečnosti práce, které odpovídají výrobnímu provozu

Koncepce a vlastnosti linky

 • Výkonově kompaktní celek - od přísunu materiálu až po uložení pelet, vyrovnané dimenze a sladění výkonů všech technologických zařízení
 • Automatizace řízení, regulace, možnost diagnostiky pohonů
 • Využitelnost existující mechanizace provozovatele
 • Plná zaměstnanost 1 člověka na směnu
 • Stavebně nenáročná, vhodná do stávající infrastruktury staveb v zemědělských podnicích – rozmístění na ploše 60m2, nízká hmotnost všech zařízení, přívod el. energie do 120 / 140 / 180 / 220 kW, příkony jednotlivých zařízení v možnostech běžných rozvodů, vlastní elektrický rozvaděč
 • Možnost změny a přizpůsobení dle dispozice stavby
 • Možnost modifikace provedení linky dle specifických požadavků provozovatele

Složení linky na pelety

 • Vstupní násypka s dopravníkem
 • Drtič
 • Pneumatická doprava
 • Mezizásobník-silo s filtrací prachu
 • Dávkovací zařízení – šnekový dopravník do lisu na pelety (granulátor)
 • Lis na pelety (granulátor)
 • Odsavač par a prachu
 • Čistící vibrační dopravník
 • Chladící dopravník
 • Držák pro big-bag
 • Řídící pult a el.rozvaděč
linka-wood-img2

Možná rozšíření dle specifických potřeb odběratele

 • Dopravníky dle konkrétní dispozice, sušička, míchání vstupních směsí, balící linka, podjezdová sila, apod.