/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Гориво

Агро пелетите са ново бързо разпространяващо се гориво попадащо в категория биомаса с калоричност подобна на въглищата. В сравнение с необработената биомаса, агро пелетите са предпочитани заради значително по-малкия си обем (до 10х). Произвеждат се само от натурални продукти без примеси, където слепващото в-во – естествен органичен лигнин се съдържа в растенията.

Пелетите се произвеждат от сухи растения (слама, сено, и др.), надробени на ситна фракция, която се пресова във вид на гранули с диаметър 6, 8 и 12 мм. и дължина 20-40 мм. Тези гранули съдържат изключително концентриран материал със средни стойности 1,4 kg/dm3 (по тежки и плътни от дървесина). Имат отлични свойства предимно при изгаряне в автоматични котли, защото позволяват лесна манипулация, автоматично подаване и дългострочна регулация на мощността на котела с минимални разходи за поддръжка.

Възможност за складиране, опаковане и транспортиране дори и до малките потребители в сравнение с въглища и дърва е значително по лесна. Още повече, че имат значително по-малък процент отпадъчни твърди частици (5-10х в сравнение с въглища), произвеждат по-малко отпадъчен продукт и предлагат чиста работа на потребителя.

Подходящи за котли

  • в ел. централи
  • в общински отоплителни инсталации
  • там където изгарят биомаса
  • в промишлени обекти
  • в семейни къщи

Икономика при използването на агро пелети като гориво

Ефективност на отоплението - Агро пелетите могат да се използват в стандартни котли като допълнение на въглищата. Най-ефективно ще ги използвате в котли с автоматична работа и управление на горивния процес, където ефективността достига над 90%. Калоричността е подобна та калоричността на кафяви въглища, цената също е подобна (според качеството, вида, опаковката, транспорта, и др.)

Агро пелети Кафяви въглища
Съдържание на сяра 0,12 % 2-3 %
Калоричност 12-18 MJ/kg 12-17 MJ/kg
Тегло насипно 800 kg/m3 700 kg/m3
Съдържание на пепел 3-7 % 10-30 %

Сравнение на разходите за отопление по вид гориво

Сравнение на разходите за отопление по вид гориво

 

Ползи

Стабилна цена на горивото - съществува реално предположение за ценова стабилност на горивото, защото суровина за производство на агро пелети има достатъщно и не го оскъпява транспортни разходи, в повечето случаи става въпрос за местна суровина.

Подпомагане на потребителите на агро пелети - държавата може да предложи финансова помощ на щадящи околната среда видове отопление и подгряване на вода за апартаменти и семрйни къщи посредством биомаса. Агро пелетите позволяват автоматична и програмируема работа на котел.

Изключване от квотите на емисиите на CO2 - юридически лица използващи агро пелети за отопление не трябва да следят границите на вредните емисии, а точно обратното могат да търгуват с квотитв за вредни емисии.

Видео

Технологии за производство на енергия


EkoScroll
EkoScroll (Ekogalva s.r.o.)
automatické kotle na tuhá paliva
Santiniho 17/27, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: info@ekoscroll.cz
Web: www.ekoscroll.cz
Multibio
Petrojet Trade s.r.o.
Automatické kotle a hořáky MultiBio na více druhů paliv - rostlinné a dřevěné pelety
U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník,CZ
E-mail: info@multibio.eu
Web: www.multibio.eu
smartheating
Smart Heating Technology s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, CZE
Web: www.smartheating.cz
 ecoHORNET
S.C. ECOHORNET SRL
Strada Italia 4, Chiajna 077040, ROM
Web: www.ecohornet.ro