Společnost ProPelety s.r.o. ve spolupráci s obchodními partnery
Vás zve na odborný bezplatný seminář na téma:

Aktuální možnosti využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě palivových pelet a jejich využití v podmínkách ČR

efektivní zpracování suché nepotravinářské biomasy (seno, sláma, slupky, plevy) z obilnin, olejnin, luskovin, travin a energetických bylin
ekonomické a technické aspekty lokální výroby agropelet a jejich lokálního využití
předvedení stavebně nenáročné automatické výrobní linky v praxi

Seminář pelety

Seminář pelety

Seminář pelety

Seminář pelety

Seminář je určen pro:
střední zemědělce, pěstitele obilnin, olejnin a luskovin, zástupce zemědělských podniků a farem se zaměřením na rostlinnou výrobu

Seminář reaguje na fakta:
  • V zemědělství vznikají pravidelně přebytky a zbytky, které lze ekonomicky využít
  • Pokračuje zájem státu o využití nepotravinářské biomasy pro biopaliva 2. generace
  • Přichází nové technologie pro výrobu energie z agropelet

Lokální výroba a lokální využití agropelet z nepotravinářské biomasy je ekonomicky opodstatněnou činností, která má významný přínos pro zemědělství v ČRProgram semináře:
9:00 – 9:45 Registrace účastníků
9:45 – 10:00 Zahájení semináře
10:00 – 10:50 Strategie státu a EU k výrobě energie z nepotravinářské biomasy ve formě granulovaných biopaliv (zástupce AK ČR, Praha)
10:50 – 11:15 Aspekty výroby a využití agropelet vyrobených z rostlinných přebytků a zbytků (zástupce ProPelety, Žďár n.S.)
11:15 – 11:40 Aktuální možnosti výroby tepla a elektrické energie z agropelet u velkoodběratelů (zástupce ŠKO-ENERGO, Mladá Boleslav)
11:40 – 12:00 Příklady využití technologií pro lokální výrobu tepla – kotle a hořáky na agropelety pro střední a maloodběratele
12:00 – 12:30 Výrobní linka ProPelety – technický popis, určení, ekonomika provozu (ProPelety, Žďár n.S.)
12:30 – 12:50 Možnosti profinancování investice do výroby a využití agropelet (Grantika ČS, Brno)
12:50 – 13:00 Diskuze
13:15 – 14:00 Prohlídka provozu kotlů/hořáků na agropelety, prohlídka provozu výrobní linky - provozovna ProPelety, Žďár nad Sázavou, ulice U Malého lesa 18

Datum a místo konání:
9. 6. 2015 – Žďár nad Sázavou - konferenční sál „hotel Hajčman“ Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou, www.hotelhajcman.cz

Účast na semináři je bezplatná.


V případě Vašeho zájmu se včas zaregistrujte!!! Děkujeme.

Registraci lze provést na www.propelety.cz
nebo telefonicky na čísle 608 229 618

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
na odborný seminář:

Aktuální možnosti využití přebytků a zbytků ze zemědělské rostlinné výroby k ekonomické výrobě alternativních pelet a jejich využití v podmínkách ČR

9. 6. 2015 – Žďár nad Sázavou


Konferenční sál „hotel Hajčman“, Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou
 
* Jméno:
* Příjmení:
* Funkce:
Společnost:
* Ulice:
* Město:
 Stát:
* PSČ:
* Telefon:
* E-mail:
 Poznámky:
 pole označené * je nutné vyplnit
 
Souhlasím s tím, že odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem 480/2004 Sb., Informovaný souhlas se zasíláním Obchodních sdělení (pozvánky na semináře, novinky, technické konference atd.) na emailovou adresu, kterou zadávám při registraci. Souhlas lze kdykoliv zdarma a jednoduše odvolat zasláním e-mailu na adresu propelety@propelety.cz, kde do Předmětu zprávy napíšete "NEZASÍLAT". Poté budete vyřazeni z naší databáze. Společnost ProPelety s.r.o. zaručuje všem účastníkům semináře ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
 

V případě zaslání této registrace, obdržíte během 24 hod. potvrzení o účasti.
Děkujeme

Registraci vyřizuje:
Silvie Harvánková
tel: 608 229 618
propelety@propelety.cz

Žádost o zaslání nabídky na:
ProPelety